Vragen? Bel Excellent Recordings
Telefoon 0341 - 74 52 38

Psalmzangdag in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem

D.V. zaterdag 16 april 2016 wordt de jaarlijkse Psalmzangdag weer gehouden, ditmaal weer in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem

De samenzang wordt dit jaar op het orgel begeleid door Pieter Heykoop. De psalmen worden niet-ritmisch gezongen uit de berijming van 1773.
Ds. A. Moerkerken, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Capelle aan de IJssel, zal de meditaties houden. De psalmen zijn gekozen rond het thema ‘Gij zijt veel sterker dan ’t geweld’, geïnspireerd op actuele thema’s als de vluchtelingenstroom en de recente aanslagen in  Europa. Er wordt van deze middag een cd opname gemaakt door Excellent Recordings.
De Psalmzangdag is voor iedereen gratis toegankelijk. Wel wordt er gecollecteerd om de kosten te dekken. De middag begint om 13.30 uur en is rond 16.30 uur afgelopen.

Vanuit het noorden met de bus naar de Psalmzangdag?
Ziet u er tegenop om zelf naar Haarlem te rijden? Bij voldoende belangstelling zullen er ook bussen naar Haarlem rijden met diverse opstapplaatsen door het gehele land. De opstapplaatsen zijn Staphorst (marktterrein), Nunspeet (Transferium) en Bunsschoten (carpool A1)

Parkeertip: 
U kunt uw auto het beste parkeren in een van de volgende parkeergarages: Appelaar, Raaks en Kamp.  Voor meer info: www.psalmzangdag.nl.