Vragen? Bel Excellent Recordings
Telefoon 0341 - 74 52 38

Reformatorisch Kleinkoor Kol Sjariem

 

Reformatorisch Kleinkoor Kol-Sjariem is een regionaal koor opgericht in september 1991 onder de naam Reformatorisch Jongerenkoor Kol-Sjariem. De naam Kol-Sjariem is Hebreeuws en betekent: ‘Stem der zangers’.

Vanaf de oprichting tot 2000 is Evert van Dijkhuizen dirigent geweest van het jongerenkoor. Daarna hebben we een wisseling gehad van verschillende dirigenten. Met ingang van mei 2000 staat het koor, dat uit ongeveer 30 leden bestaat, onder leiding van Martien van der Zwan uit Alphen aan den Rijn.

Kol-Sjariem concentreert zich op het zingen van voornamelijk klassieke koorwerken, waarvan de teksten zijn ontleend aan Gods Woord. Daarnaast zingen we nog psalmbewerkingen en andere geestelijke liederen.

Ieder jaar worden diverse uitvoeringen gegeven, waaronder ons traditionele Adventsconcert in de Koepelkerk te Renswoude. Ook wordt er op avonden gezongen ten bate van verschillende goede doelen.

Meer informatie over Kol-Sjariem, klik hier.

Neem contact op