Vragen? Bel Excellent Recordings
Telefoon 0341 - 74 52 38

Mannenkoor Siloam uit Urk

Christelijk mannenkoor Siloam uit Urk

Het is alweer 5 jaar geleden dat een stel enthousiaste zangvrienden op zaterdagavond een uurtje vrijmaakte om te zingen. Dit zingen is uitgegroeid tot wat nu is, het Christelijk mannenkoor `Siloam` Urk.

Onze veertig leden laten horen wat ze waard zijn op muzikaal gebied. Met een unieke vierstemmige Urker sound zingen zij psalmen, geestelijke en een enkele keer klassieke koorwerken. Dit alles vanuit een ambitie om de koorwerken uit te voeren in nauwe samenhang met de tekst en om een zo hoog mogelijke graad van perfectie na te streven. Het mannenkoor is onlosmakelijk verbonden aan de rijk geschakeerde cultuur van het voormalig vissersdorp Urk. Een dorp waarin het zanglustige erfelijk is. Het zingen zit ons in de genen.

De grondslag van het koor is de Bijbel en de drie formulieren van enigheid. Voor alle genoemde data geldt dan ook: zo de Heere wil en wij leven.
 
De muzikale leiding is in handen van dirigent Jan Loosman. Samen met het bestuur is hij verantwoordelijk voor het repertoire en de muzikale koers van het koor.
 
Het koor laat zich begeleiden op twee instrumenten: het orgel en de piano. Deze worden bespeeld door onze vaste begeleider Albert Ruben Ekkelenkamp.

Het koor geeft op jaarbasis 3 concerten buiten de eigen woonplaats. Onze leden vinden dit meer dan voldoende.  Wij als koor willen ons onderscheiden van andere Urker koren door dit aantal echt op 3 te houden. Op deze manier willen we een openheid bieden aan die zanglustigen op ons dorp die geen tijd en gelegenheid hebben om elke maand een zaterdagmiddag plus avond vrij te maken. Iedereen die lid wil worden van ons koor is van harte welkom om een repetitie bij te wonen. Wij zingen iedere zaterdagavond om half 8 in de Petrus Dathenus School te Urk.

Neem contact op