Vragen? Bel Excellent Recordings
Telefoon 0341 - 74 52 38

Mannenkoor Ethan - Yerseke

Mannenkoor Ethan is ontstaan uit een dubbelkwartet mannen uit het gemengde koor A Capella te Yerseke. Zij repeteerden tijdens de pauze van het gemengde koor. Na een drietal optredens in 1965 en 1966 is op 9 september 1966 mannenkoor Ethan opgericht waarbij toen 22 leden aanwezig waren. In de loop der jaren is het koor gestadig gegroeid tot een ledental van 122 in 1993. Daarna is het ledental weer gedaald met in 2010 zo rond de 75 leden. Verschillende organisten en dirigenten hebben leiding aan het koor gegeven. De eerste dirigent was dhr. C. Nieuwenhuyzen, die na een ongeval de leiding moest overgeven aan Rijk. J. Rijkse. Onder deze dirigent is het koor tot grote bloei gekomen waarbij organist Pieter Heykoop een grote inbreng had. Onder hun leiding zijn vele geluidsdragers opgenomen die hun weg vonden door heel het land. Ook met organist Bram Bout en nu Cees van der Hart werden mooie CD's opgenomen. Meestal gebeurde dit in de grote kerk van Dordrecht, maar ook in Hasselt, Middelburg, Den Haag en Tholen werden mooie opnames gemaakt. Op dit moment dirigeert Job Oostdijk alweer enige jaren het koor. Een geboren Yersekenaar en die onlangs een dirigentencursus met succes afsloot. De begeleiding is in handen van Cees van der Hart, die als organist en componist landelijke bekendheid geniet. Van de eerste LP Leid mij Heer' werden 6428 exemplaren verkocht en er mocht voor de ZGG f 56.000,- worden afgedragen, wat van alle geluidsdragers een hoogtepunt is geweest. Vele LP's en CD's zijn daarna gevolgd met prachtige hoge opbrengsten voor goede doelen! Uitvoeringen in den lande met bekende mannenkoren vinden regelmatig plaats.

Meer informatie over Mannenkoor Ethan, klik hier

Neem contact op