Vragen? Bel Excellent Recordings
Telefoon 0341 - 74 52 38

De Lofzang Heerde

Het Christelijk Mannenkoor De Lofzang Heerde onder leding van Jacob Schenk, is opgericht op 14 juli 1943 en is statutair als vereniging gevestigd in Heerde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernr. 40101066.

Het koor telt op dit moment 124 leden in de leeftijd van 25 tot 89 jaar en is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond.

Naast de onmiskenbaar belangrijke sociale contacten tijdens de repetitie-avonden en uitvoeringen mogen wij vanuit het koor een bijdrage leveren aan datgene wat we geloven en belijden als christenen in deze wereld.
Deze uiting van ons geloof vindt zijn  uitweg in de keuze van het repertoire. De vereniging heeft zich ten doel gesteld door de zang Gods Naam te verheerlijken en te verbreiden. Naar binnen toe gericht heeft dit gevolgen voor de manier van omgaan met elkaar, de zorg om elkaar, het leeraspect en de opbouw van ons geloof.

Door vanuit ons geloof te mogen en te kunnen zingen geven wij een (bescheiden) bijdrage aan de verspreiding van het evangelie en geven wij middels onze zang te kennen waar wij als christenen voor staan.

Voor meer informatie, klik hier

Neem contact op