Vragen? Bel Excellent Recordings
Telefoon 0341 - 74 52 38

  • Home
  • janrozendaal014

Download de gratis bonustrack

Voorkant Johan Roozendaal

Jan Rozendaal speelt eigen koraalbewerkingen

Vanuit de Evangelisch Lutherse kerk te Den Haag

Bonustrack: Variaties God enkel Licht

Tracklist cd:
1. Intrada Eens als de bazuinen klinken
2. Gebed Ik hef tot U, die in den hemel zit (Psalm 123 : 1)
3. Feestvoorspel Ziet in blinde razernij
4. Toccata Geef, Heer', den Koning Uwe rechten (Psalm 72 : 1 en 12)
5. Liedbewerking Jezus die verloornen zoekt
6. Orgelkoralen O Heer', Gij zijt weldadig (Psalm 6 : 1, 2 en 9)
7. Fantasie Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord (Psalm 56: 4 en 5)
8. Cantilene Elk uur, elk ogenblik
9. Koraalbewerking Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven (Psalm 27 : 7)
10. Meditatie Als ik het wond're kruis aanschouw
11. Inleiding en toccata Prijs den Heer' met blijde galmen (Psalm 146 : 1)
12. Intermezzo Vrede zij u
13. Koraalfinale Zalig, zalig niets te wezen

Voer hier je naam en en emailadres in en download direct de gratis bonustrack.